Domů

Domů

Dodání a převzetí zboží 

1. Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy kupující uvede způsob dodání zboží v objednávce.

2. Dodací lhůta začíná běžet dnem obdržení závazné objednávky.

3. Prodávající se zavazuje odeslat nebo připravit k osobnímu odběru kupujícímu objednané zboží v co nejkratším možném termínu (u zboží, které je skladem nejpozději do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky), není-li uvedeno jinak. V tomto případě se o termínu dodání domlouvá prodávající přímo s kupujícím prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky a to platí i v případě, je-li zboží dočasně vyprodáno.

 

Osobní odběr:

Kupující si může zboží vyzvednout osobním odběrem v prodejnách prodávajícího v Ústí nad Labem (Jateční 3434/45; areál bývalé Severočeské armaturky; 400 01 Ústí nad Labem).  Převzetí zboží osobně v prodejně musí být vždy písemně potvrzeno.

Přepravní služba:

Prodávající odesílá kupujícímu objednané zboží přepravní společností Geis na adresu uvedenou kupujícím v závazné objednávce. Cena přepravy je stanovena podle aktuálních tarifů přepravce. O odeslání zásilky informuje prodávající kupujícího e-mailem. Pokud si kupující zásilku nepřevezme ve stanovené lhůtě a neinformuje prodávajícího předem o skutečnosti, že si zásilku nemůže převzít, je kupující povinen uhradit prodávajícímu odpovídající vynaložené náklady spojené se zabalením a odesláním zásilky. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo poškození zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Doprava vlastními vozy:

V případě nadměrné objednávky (100 000 Kč a více), zejména pak v případech, kdy součástí objednávky je i montáž, si může kupující vyžádat po prodávajícím dopravu jeho vlastními vozy za cenu, na níž se prodávající s kupujícím dohodnou (v úvahu se bere vzdálenost, objem zboží, výše objednávky, náročnost výnosu apod.). V ostatních případech je jako standardní tarif účtováno 8 Kč/km (nutno započítat i zpáteční cestu).

Zboží mimo Českou republiku zasíláme jen na Slovensko přepravní společností  Geis. Po předběžné domluvě lze zaslat zboží i do jiných zemí EU.