Domů

Domů

 Cena zboží a platební podmínky 

1. Všechny uvedené ceny na webovém rozhraní obchodu jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty v Kč (CZK).

2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

- v hotovosti přepravní společnosti Geis nebo Fofr v místě určeném kupujícím v objednávce.    

- v hotovosti při osobním odběru v prodejně prodávajícího v Ústí nad Labem.

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího: č. účtu 215079625/0300, vedený u ČSOB, a.s. (dále jen "účet prodávajícího") 

3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.   

[alert_box class="alert_box_content alert_box_default fade in fix"]Notification text[/alert_box]