Domů

Domů

1. Délka záruky je 24 měsíců na nové zboží. Tato doba začíná převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Na tzv. výstavní kusy se záruka nevztahuje.

2. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech: poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí), neodbornou instalací, zacházením či obsluhou používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedených v dokumentaci, zboží bylo poškozeno přírodními živly, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním, nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci. 

3. Praskliny a křivení

Teakové, mahagonové, palisandrové a mangové, akácie nebo-li akátové dřevo jsou přírodní produkty, které se i po průmyslovém zpracování stále mění a takzvaně „pracují“ v závislosti na vlhkosti a teplotě vzduchu. Důsledkem přirozeného pnutí dřeva může proto docházet k tvoření prasklin nebo mírnému křivení. Jelikož se jedná o přirozenou vlastnost, reklamace vztahující se na tyto změny jsou zamítány. Jen v extrémních případech, kdy se nábytek následkem prasklin či křivení stal zcela nepoužitelným, je reklamace považována za oprávněnou.

4. Nábytkové kování

Pro veškerý zahradní dřevěný nábytek platí, že je potřeba pravidelně utahovat veškerý jeho spojovací materiál. Šrouby se při časté manipulaci s nábytkem uvolňují a mohou se neutažené při zatížení zlomit či jinak poškodit. Je zcela nezbytné šrouby a jiné spoje pevně utáhnout vždy před začátkem zimy, aby vlivem mrazu nedocházelo k trvalým poškozením. Nezapomínejte, že záruka se nevztahuje na poškození způsobená nedostatečnou péči a údržbou.

5. Na co se záruka nevztahuje

Záruka se nevztahuje na vady způsobené špatným zacházením s nábytkem, jako např. neúměrné zatížení, použití korozních látek, špatná montáž, nesprávná či nedostatečná údržba, neodborná oprava či jiný zásah do nábytku. Na mechanické poškození se záruka také nevztahuje. Mezi vlastnosti teakového dřeva, které nelze považovat za vadu patří: šednutí dřeva, trhliny, rozdíly v barevnosti (např. v důsledku zakrytí částí nábytku). Kování použité u zahradního nábytku mění také vlivem povětrnostních podmínek svou barvu a strukturu, tyto změny neopravňují k reklamaci.

6. Co je považováno za oprávněnou reklamaci

Praskliny ve dřevě či jeho křivení, které brání v jeho používání. Kování poškozené či zcela zničené při běžném zatížení.

Záruční doba na výrobky je 24 měsíců dle platných zákonů a předpisů ČR a je uvedena u každého výrobku v detailu zboží.